Publicidad

En este enlace de abajo podéis ver fotos del Grao de Castellón

GRAO DE CASTELLÓN FOTOS

Entrada destacada

Grao de Castellón distrito marítimo

Grao de Castellón El Grao de Castellón  es el distrito marítimo de Castellón de la Plana (España), a 4 km del centro de la ciudad, es e...

jueves, 17 de septiembre de 2015

Projecte Ous de Rajada en el Mediterrani

Ous de Rajada

Ous de Rajada es un proyecte de ciència ciutadana al servei de la conservació de les rajades del Mediterrani on col·labora Javier Guallart Furió. 
Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat de València, havent fet la tesi sobre la biologia d’una espècie de tauró de fondària. 
Durant els últims 15 anys ha dut a terme nombrosos projectes dirigits a la investigació i conservació de diverses espècies i hàbitats marins. 
La majoria d’aquests projectes els ha fet com a freelance, treballant tant a a diferents Administracions com a empreses i ONGs. 
És membre des de 2003 del Shark Specialist Group de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura (SSG-IUCN). 
Es un dels membres fundadors i el coordinador de L’Elasmogrup.

Ous de rajada

Huevos de raya o rajada recogidas en la playa de Gurugú Grau de Castelló


Huevos de raya o rajada recogidas en la playa de Gurugú Grau de Castelló

Rajades del Mediterrani
Skates of the Mediterranean Sea poster

Les Rajades (família Rajidae) són un grup de peixos molt divers, i alhora poc conegut, que habita les nostres aigües. Emparentats de prop amb els taurons (presenten esquelet cartilaginós i s'inclouen amb ells en el grup dels elasmobranquis) posseeixen en general un mode de vida lligat al fons del mar, cosa que ja ens mostra la seva morfologia corporal aplanada. Adaptades a romandre llargs períodes sobre el fons del mar, és allà on s'alimenten, generalment de petits invertebrats (crustacis, mol·luscs...) i petits peixos, així com és l'hàbitat on es reprodueixen i on dipositen els seus ous. 
Actualment hi ha 17 espècies de rajades a la Mediterrània. Algunes viuen prop de la costa, altres a grans profunditats a centenars de metres de fondària, raó per la qual de la majoria d'elles en coneixem molt poc. D'acord amb la UICN (Unió Internacional per la Conservació de la Natura), a la Mediterrània 5 d'aquestes espècies es troben amenaçades i 6 properes a estar-ho, n'hi ha 4 de les quals no es disposa de prou dades per a avaluar les seves poblacions i només 2 espècies semblen no estar en risc. 
L'objectiu del projecte és assentar les bases per a un seguiment de les poblacions de rajades litorals a Catalunya (i en futures ampliacions del projecte, a altres zones del litoral ibèric i de la Mediterrània Occidental) a partir de la recollida, identificació i un senzill anàlisi, de les càpsules d'ous de rajada que arriben a les platges, per part de la ciutadania en general. L'arribada d'aquestes càpsules (veure fotografia), tant per la seva composició d'espècies, abundància o estacionalitat s'ha comprovat que és un bon indicador de l'estat de les poblacions en aigües pròximes. 
Des de fa més d'una dècada s'estan duent a terme projectes similars al que aquí es presenta en altres àrees geogràfiques, principalment en costes europees de l'oceà Atlàntic. Aquests estudis han demostrat la gran quantitat d'informació que poden aportar amb la implicació de la societat a diferents nivells (institucions, ONGs, aportacions ciutadanes individuals, ...). Fins a la data no tenim notícia de que cap projecte similar s'hagi dut a terme a les costes de la Mediterrània, i per tant, pot considerar-se com a pioner en aquesta zona.

Ou de Rajada

Vídeos de nacimientos de una rayas 


Las Rayas (familia Rajidae) son un grupo de peces muy diverso, y al mismo tiempo poco conocido, que habita nuestras aguas. Emparentados de cerca con los tiburones (presentan esqueleto cartilaginoso y se incluyen con ellos en el grupo de los elasmobranquios) poseen en general un modo de vida ligado al fondo del mar, lo que ya nos muestra su morfología corporal aplanada. Adaptadas a permanecer largos periodos sobre el fondo del mar, es allí donde se alimentan, generalmente de pequeños invertebrados (crustáceos, moluscos ...) y pequeños peces, así como es el hábitat donde se reproducen y donde depositan sus huevos. 
Actualmente hay 17 especies de rayas en el Mediterráneo. Algunas viven cerca de la costa, otros a grandes profundidades a cientos de metros de profundidad, por lo que la mayoría de ellas conocemos muy poco. De acuerdo con la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), en el Mediterráneo 5 de estas especies se encuentran amenazadas y 6 próximas a estarlo, hay 4 de las cuales no se dispone de suficientes datos para evaluar sus poblaciones y sólo 2 especies parecen no estar en riesgo.

El objetivo del proyecto es sentar las bases para un seguimiento de las poblaciones de rayas litorales en Cataluña (y en futuras ampliaciones del proyecto, a otras zonas del litoral ibérico y del Mediterráneo Occidental) a partir de la recogida, identificación y un sencillo análisis, de las cápsulas de huevos de raya que llegan a las playas, por parte de la ciudadanía en general. La llegada de estas cápsulas (ver fotografía), tanto por su composición de especies, abundancia o estacionalidad se ha comprobado que es un buen indicador del estado de las poblaciones en aguas cercanas. 
Desde hace más de una década se están llevando a cabo proyectos similares al que aquí se presenta en otras áreas geográficas, principalmente en costas europeas del océano Atlántico. Estos estudios han demostrado la gran cantidad de información que pueden aportar con la implicación de la sociedad en diferentes niveles (instituciones, ONGs, aportaciones ciudadanas individuales, ...). Hasta la fecha no tenemos noticia de que ningún proyecto similar se haya llevado a cabo en las costas del Mediterráneo, y por tanto, puede considerarse como pionero en esta zona.

Fuente: http://www.eltemps.cat/ca/notices/2015/06/projecte-ous-de-rajada-ciencia-ciutadana-al-servei-de-la-conservacio-de-les-rajades-del-mediterrani-10187.php# 

Capoera (Cápsulas Rayos de huevos) es un programa efectivo de ciencia ciudadana reconocido, fabulosa herramienta de sensibilización para el público en general, el motor de la educación para la escuela ... 
Y sin embargo, hoy tiene dificultades para ser perpetuado por la falta de fondos.
Los ciudadanos, asociaciones, empresas, comunidades, apelamos a su generosidad para nuestros esfuerzos para mantener y sostener el programa capoera.
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, entre ella hay dos rayas del Mediterráneo, la raya falsa vela y la raya de Malta.
Fish Identificación: Encuentra Especies
http://www.fishbase.org/search.php 
Familia: Rajidae Patines

          
     
Gracias por vuestra visita y espero que os guste

No hay comentarios:

Publicar un comentario